shasa

This tag is associated with 1 post

Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk


Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan. Tuladha : –    Ibu tindak dhateng Banyumas –     Bapak maos koran –     Eyang nembe siram –     Adhik mangan anggurIng ukara tanduk, biasane wasesane nganggo ater-ater hanuswara. Kang kalebu ater-ater hanuswara kui -an, am, any, lan ang . Ater-ater hanuswara lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagaweyan. Ater-ater hanuswara uga lumrah … Baca lebih lanjut

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.251 pengikut lainnya.