shasa

This tag is associated with 1 post

Ukara Tanggap lan Ukara Tanduk


Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere (Subyek) nglakoake pakaryan. Tuladha : -    Ibu tindak dhateng Banyumas -     Bapak maos koran -     Eyang nembe siram -     Adhik mangan anggurIng ukara tanduk, biasane wasesane nganggo ater-ater hanuswara. Kang kalebu ater-ater hanuswara kui -an, am, any, lan ang . Ater-ater hanuswara lumrahe ateges solah tingkah utawa nindakake pagaweyan. Ater-ater hanuswara uga lumrah … Baca lebih lanjut

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.240 pengikut lainnya.